Bedrijventerrein Doejenburg II

Kavels

Meestal speelt een ondernemer al even met de gedachte om uit te breiden of zich te verplaatsen. Dat betekent dat er al ideeën, wensen en eisen zijn. Met die ondernemer bekijken we hoe we dat het beste vertalen naar een plaats op het bedrijventerrein. Samen zoeken we naar de beste oplossing.

Er is (nog) geen definitieve verkaveling opgesteld. Er wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd. Zo is het ook mogelijk op een gedeelte van het nieuwe terrein een bedrijfsruimte met –woning te realiseren. Zo’n kavel is dan minimaal 1500 m2. De maximale kavelgrootte is 5000 m2.

Daarvan wordt afgeweken indien:
• er sprake is van een aan de gemeente gebonden bedrijf, en
• de bedrijfsvoering een ruimere kavelgrootte noodzakelijk maakt.
Bedrijven die zich willen vestigen, mogen een maximale milieucategorie 3.2. hebben.

ondergrond-maurik-eo-overzicht
ondergrond-maurik-eo-doejenburg-ii
marinus-van-olderen-2

Ik help u op weg naar de realisatie van uw kavel op maat.

Marinus van Olderen
bedrijvencontactfunctionaris

 

bottom-doejenburg-1